Ekonomi

Här hittar du information om frågor som rör advokatbyråns ekonomi, där Advokatsamfundet är delaktigt.

Varje ledamot i Advokatsamfundet och biträdande jurist vid en advokatbyrå betalar varje år en avgift till Advokatsamfundet. Här kan du läsa om avgiften och hur den används. Du hittar också information om de obligatoriska försäkringar som omfattar alla advokater och övriga byråjurister.

Advokatsamfundet arbetar också för att förhandla fram förmånliga ramavtal och frivilliga gruppförsäkringar för ledamöterna. Via vänstermenyn hittar du mer information om ramavtal och frivilliga försäkringar.