Nyheter

01 jun 2015

Utbildning om rätten till rättvis brottmålsrättegång

Vilnius 23–25 oktober 2015 – för yngre jurister.


01 jun 2015

Nytt nyhetsbrev från CCBE

Om skydd för advokaters yttrandefrihet, olovlig avlyssning av advokater m.m.


22 maj 2015

CCBE:s nyhetsbrev nr 41

Det senaste nyhetsbrevet från Rådet för de europeiska advokatsamfunden, CCBE-Info nr 41, har publicerats.


Ändra matrikeluppgifter

Som advokat eller biträdande jurist kan du efter inloggning själv ändra dina uppgifter i Advokatsamfundets matrikel.

Ändra uppgifter

Advokatsamfundets webbutik

 

Välkommen till Advokatnätet

Advokatnätet är Advokatsamfundets webbplats för advokater och biträdande jurister. Här finner du cirkulär, minneslistor och andra nyttiga hjälpmedel i advokatverksamheten. Du kan också läsa om de ramavtal som Advokatsamfundet slutit med olika företag, om samfundets försäkringar och om Advokatsamfundets organisation och arbete.

Några av sidorna och dokumenten på webbplatsen kräver inloggning. En inloggningssida kommer upp när du försöker nå dem. Inloggning krävs också för att se och ändra dina uppgifter i Advokatsamfundets matrikel.