Nyheter

18 feb 2016

Familjerättskollegiet har möte

Onsdagen den 6 april 2016 kl. 18.00 på Restaurang Piperska muren i Stockholm.


11 dec 2015

Göta hovrätt stänger kl. 13 den 18 december

Även e-post och fax är obevakade.


29 okt 2015

Information från FAR om när revisorer kan ta granskningsuppdrag

FAR informerar om vilka förutsättningar som gäller för att en auktoriserad eller godkänd revisor ska kunna acceptera och utföra ett granskningsuppdrag, utöver granskning av årsredovisning och ...


Ändra matrikeluppgifter

Som advokat eller biträdande jurist kan du efter inloggning själv ändra dina uppgifter i Advokatsamfundets matrikel.

Ändra uppgifter

Advokatsamfundets webbutik

 

Välkommen till Advokatnätet

Advokatnätet är Advokatsamfundets webbplats för advokater och biträdande jurister. Här finner du cirkulär, minneslistor och andra nyttiga hjälpmedel i advokatverksamheten. Du kan också läsa om de ramavtal som Advokatsamfundet slutit med olika företag, om samfundets försäkringar och om Advokatsamfundets organisation och arbete.

Några av sidorna och dokumenten på webbplatsen kräver inloggning. En inloggningssida kommer upp när du försöker nå dem. Inloggning krävs också för att se och ändra dina uppgifter i Advokatsamfundets matrikel.