Nyheter

22 maj 2015

CCBE:s nyhetsbrev nr 41

Det senaste nyhetsbrevet från Rådet för de europeiska advokatsamfunden, CCBE-Info nr 41, har publicerats.


06 maj 2015

Barnkonventionen artikel 12 och att avgöra barnets bästa

Barnrättscentrum vid Stockholms universitet ordnar seminarium med lektor Aoife Daly från University of Liverpool den 28 maj.


22 apr 2015

Advokatgolfen 2015

Den 4–5 september 2015 på Hooks herrgård


Ändra matrikeluppgifter

Som advokat eller biträdande jurist kan du efter inloggning själv ändra dina uppgifter i Advokatsamfundets matrikel.

Ändra uppgifter

Advokatsamfundets webbutik

 

Välkommen till Advokatnätet

Advokatnätet är Advokatsamfundets webbplats för advokater och biträdande jurister. Här finner du cirkulär, minneslistor och andra nyttiga hjälpmedel i advokatverksamheten. Du kan också läsa om de ramavtal som Advokatsamfundet slutit med olika företag, om samfundets försäkringar och om Advokatsamfundets organisation och arbete.

Några av sidorna och dokumenten på webbplatsen kräver inloggning. En inloggningssida kommer upp när du försöker nå dem. Inloggning krävs också för att se och ändra dina uppgifter i Advokatsamfundets matrikel.