Matrikel

Här kan du söka efter advokater och biträdande jurister. Som advokat eller biträdande jurist kan du också själv se och ändra dina uppgifter i Advokatsamfundets matrikel.

I matrikeln finns uppgifter om Advokatsamfundets ledamöter och biträdande jurister. Välj Sök advokat i vänstermenyn för att söka på bland annat namn, ort och verksamhetsinriktning. Se även fliken för Sökinstruktioner.

Som advokat eller biträdande jurist kan du efter inloggning på Advokatnätet se och ändra dina uppgifter i Advokatsamfundets matrikel. Delägare och innehavare kan dessutom se och ändra uppgifterna på byråkortet i Advokatsamfundets matrikel samt i övrigt lägga till personer/ändra uppgifter för personer som är kopplade till byrån.

Vid ändring av uppgifter – glöm inte att ange begärt ikraftträdandedatum för ändringen, dvs. det datum då ni önskar att ändringar träder i kraft, t.ex. om ett telefonnummer kommer att ändras per den 1 maj 2015, ska begärt ikraftträdandedatum anges till 2015-05-01. Detsamma gäller om en medarbetare slutar per den 31 oktober 2014, begärt ikraftträdandedatum ska då vara 2014-10-31. Begärt datum för ikraftträdandedatum kommer annars att sättas till dagens datum.

Observera att begärda ändringar inte införs i matrikel förrän de har granskats och godkänts av Advokatsamfundets registrator.

Ändra egna personuppgifter

Välj Mina uppgifter i vänstermenyn för att se dina uppgifter. Logga in, och följ sedan anvisningarna på sidan för att ändra felaktiga uppgifter om exempelvis telefonnummer, advokatbyrå och namn. Dina anmälda ändringar måste godkännas av Advokatsamfundets registrator innan de syns i matrikeln. Det tar alltså upp till ett par dagar innan du kan se de ändringar du gjort.

Ändra byråuppgifter

Delägare och innehavare samt kan dessutom själva administrera uppgifterna om advokatbyrån. Välj Kontor i vänstermenyn för att se kontorets uppgifter. Dina anmälda ändringar måste godkännas av Advokatsamfundets registrator innan de syns i matrikeln. Det tar alltså upp till ett par dagar innan du kan se de ändringar du gjort.

Ändra personuppgifter för personer på byrån

Delägare, innehavare och byråadministratörer kan dessutom själva administrera uppgifterna rörande personer kopplade till byråns kontor. Välj Person i vänstermenyn för att se vilka personers uppgifter du kan se och ändra. Dina anmälda ändringar måste godkännas av Advokatsamfundets registrator innan de syns i matrikeln. Det tar alltså upp till ett par dagar innan du kan se de ändringar du gjort.

För att registrera ny personal på advokatbyrån. Välj underfliken Skapa ny person.

Logga in, och följ sedan anvisningarna på sidan för att registrera ny personal på advokatbyrån eller ändra uppgifter för byråns personal. Dina anmälda ändringar måste godkännas av Advokatsamfundets registrator innan de syns i matrikeln. Det tar alltså upp till ett par dagar innan du kan se de ändringar du gjort.

Använd vänstermenyn för att hitta det du söker.

Via Ändringslogg i vänstermenyn kan du se de ändringar du begärt men som ännu inte trätt i kraft.

För historiska ändringar, dvs. datum tidigare än vad som går att välja i ändringsbegäran, vänligen kontakta Advokatsamfundets registrator på 08-459 03 00 eller registrator@advokatsamfundet.se.

Har du frågor om matrikeln eller dina uppgifter i den? Kontakta Advokatsamfundet på tel. 08-459 03 00, eller använd formuläret nedan.

Namn:
Detta fält är obligatoriskt
E-postadress:
Detta fält är obligatoriskt
Telefon:
Detta fält är obligatoriskt
Fråga:
Detta fält är obligatoriskt