Sök advokat

Förnamn

Efternamn

Byrå

Ort

Verksamhetsområde


Sök advokat i Europa

På den europeiska e-juridikportalens söksida kan du hitta advokater i EU, EES och vissa andra europeiska länder. På motsvarande sätt kan europeiska medborgare söka efter svenska advokater. Klicka här.

 

Nyheter

26 maj 2016

HD: En tingsrätt ska anses belägen på alla sina tingsställen

Försvarare får räkna avståndet till sin verksamhetsort från alla domstolens tingsställen vid beräkning av ersättning.


25 maj 2016

Tillfälligheter och hårt arbete bakom framgångsrik karriär

Mahmut Baran är justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen. Vägen dit har gått via en examen i ekonomi, en jur. kand., en anställning på Skatteverket och delägarskap på advokatbyrå.


24 maj 2016

CCBE presenterar riktlinjer om skydd för advokatsekretessen vid statlig övervakning

Syftar till att skydda medborgarrättigheter och rättsstaten.


23 maj 2016

HD prövar rätten till rättshjälp för tiden innan rättshjälpsansökan kom in

Full ersättning för rättegångskostnader från tappande part även för del som inte täcks av rättshjälp?


23 apr 2016

Ledarskap kräver mod, omtanke och handlingskraft

Jag var förra veckan inbjuden att delta vid stipendieutdelningar i Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap. Stiftelsen satsar på att ge unga ledare möjlighet att utveckla ett värdebaserat ledarskap. Det va ...