Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Fullmäktige

Fullmäktige är Advokatsamfundets representativa organ. Fullmäktiges viktigaste uppgift är att välja styrelse och disciplinnämnd och besluta om avgiften till Advokatsamfundet.

Fullmäktiges ledamöter utses av samfundets sju avdelningar. Fullmäktige håller sitt ordinarie möte i maj eller juni varje år. Förutom lokalavdelningarnas ombud ingår Advokatsamfundets ordförande och vice ordförande i fullmäktige.

Fullmäktige utser styrelse och disciplinnämnd, och beslutar bland annat om avgiften till Advokatsamfundet.

Årets fullmäktige hittar du under För advokater och biträdande jurister (öppnas i eget fönster).