Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Kansli

Advokatsamfundet har sitt kansli i Tryggerska villan på Norra Djurgården i Stockholm. Kansliet fungerar som serviceorgan åt ledamöter, styrelse, disciplinnämnd och skiljenämnder.

Kansliets dagliga verksamhet leds av samfundets generalsekreterare som också är chef för kansliet.

Postadress

Sveriges advokatsamfund
Box 27321
102 54 Stockholm

Besöks- och leveransadress

Laboratoriegatan 4
115 27 Stockholm

Telefon (växel) 08-459 03 00

Telefax 08-660 07 79

E-post info@advokatsamfundet.se

Advokatsamfundets kansli

 Generalsekreterare

Anne Ramberg 

Anne Ramberg

Anne.Ramberg@advokatsamfundet.se

Generalsekreteraren leder verksamheten vid Advokatsamfundets kansli.

Assistent

Kät Berglund (tjänstledig)

Kat.Berglund@advokatsamfundet.se

Hella Wopfner

Hella.Wopfner@advokatsamfundet.se

Kät Berglund är assistent till generalsekreteraren och handlägger också frågor som rör Emil Heijnes stiftelse.

Chefsjurist

Porträttbild av Maria Billing

Advokat Maria Billing

Maria.Billing@advokatsamfundet.se

Ställföreträdande chefsjurist

Johan Sangborn

Johan Sangborn

Johan.Sangborn@advokatsamfundet.se

Johan Sangborn är ansvarig för Advokatsamfundets internationella arbete.

Jurist/styrelsens sekreterare

Jur. kand. Madeleine Galloni

Madeleine.Galloni@advokatsamfundet.se

Sekreterare i disciplinnämnden

Jur. kand. Sofia Rahm

Sofia.Rahm@advokatsamfundet.se

Handläggare

Handläggarna arbetar bland annat med att bereda inträdesärenden och disciplinärenden. Handläggarna nås via Advokatsamfundets växel på tel. 08-459 03 00.

Telefontid kl. 9–12 varje dag.

Jur. kand. Johanna Almström
Johanna.Almstrom@advokatsamfundet.se

Jur. kand. Selma Al Saati Edsman
Selma.Edsman@advokatsamfundet.se

Jur. kand. Jessica Ambruson Lööw (tjänstledig)
Jessica.AmbrusonLoow@advokatsamfundet.se

Jur. kand. Enar Essle
Enar.Essle@advokatsamfundet.se 

Jur. kand. Malin Hellner
Malin.Hellner@advokatsamfundet.se

Jur. kand. Lisa Jäderbrink
Lisa.Jaderbrink@advokatsamfundet.se

Jur. kand. Christina Karvahall
Christina.Karvahall@advokatsamfundet.se

Jur. kand. Sonja Rodhe
Sonja.Rodhe@advokatsamfundet.se

Jur. kand Elin Steinholtz
Elin.Steinholtz@advokatsamfundet.se

Ekonomichef

Jonas Hultgren

Jonas Hultgren
Jonas.Hultgren@advokatsamfundet.se

Ekonomiassistenter

Marika Nordén
Marika.Norden@advokatsamfundet.se

Ulrika Viberg
Ulrika.Viberg@advokatsamfundet.se

Registratorer och matrikelregisteransvariga

Linda Mogel, chefsregistrator
Linda.Mogel@advokatsamfundet.se

Lena Weidling
Lena.Weidling@advokatsamfundet.se

Thérèse Ideström
Therese.Idestrom@advokatsamfundet.se

Registratorerna sköter också matrikelregister, matrikelstatistik och etikettbeställningar.

Utbildning

Jonas Olbe
Jonas.Olbe@advokatsamfundet.se
Jonas Olbe är chef för Advokatsamfundets utbildningsverksamhet.

Sofia Eriksson
Sofia.Eriksson@advokatsamfundet.se

Birgitta Tranströmer
Birgitta.Transtromer@advokatsamfundet.se

Sofia Eriksson och Birgitta Tranströmer är kursadministratörer.

Webbredaktion

Magnus Andersson
Magnus.Andersson@advokatsamfundet.se

Johan Persson (tjänstledig)
Johan.Persson@advokatsamfundet.se

Ulrika Öster
Ulrika.Oster@advokatsamfundet.se

Webbredaktionen ansvarar för informationen på Advokatsamfundets webbplats.

Tidskriften Advokaten

Tom Knutson

Tom Knutson
Tom.Knutson@advokatsamfundet.se
Tom Knutson är chefredaktör för tidskriften Advokaten.

Magnus Andersson

Magnus Andersson
Magnus.Andersson@advokatsamfundet.se

Johan Persson

Johan Persson (tjänstledig)
Johan.Persson@advokatsamfundet.se

Ulrika Öster
Ulrika.Oster@advokatsamfundet.se

Magnus Andersson, Johan Persson och Ulrika Öster är journalister på tidskriften Advokaten.

Bibliotekarie

Bitte Wölkert
biblioteket@advokatsamfundet.se
Bitte Wölkert sköter Juridiska biblioteket, som är inrymt i Advokatsamfundets lokaler.

Sekreterare

Heléne Dahlqvist
Helene.Dahlqvist@advokatsamfundet.se
Heléne Dahlqvist är den sekreterare som handlägger Advokatsamfundets disciplinärenden.

Marianne Ekeberg
Marianne.Ekeberg@advokatsamfundet.se
Marianne Ekeberg är den sekreterare som handlägger Advokatsamfundets inträdesärenden.

Christina Mattsson
Christina.Mattsson@advokatsamfundet.se
Christina Mattsson har hand om Advokatsamfundets remissyttranden. Hon tar också emot justeringar och rättelser i fråga om advokatjourens öppettider och mottagningsställen samt ansökningar till Dr. Torsten Anders Amund Amundsons fond för frigivna fångar.

Kristina Midebjörk
Kristina.Midebjork@advokatsamfundet.se

Receptionist

Irma Lahtinen
Irma.Lahtinen@advokatsamfundet.se
Receptionisten sköter Advokatsamfundets telefonväxel. Hon handlägger också beställningar av advokatlegitimationer.

Teknik-, fastighets- och säkerhetsansvarig

Stefan Westlund
Stefan.Westlund@advokatsamfundet.se
Stefan Westlund är också ansvarig för Advokatsamfundets nätverk.

Kontors- och fastighetsservice

Mikael Uhr
Mikael.Uhr@advokatsamfundet.se

Husfru

Lisen Hagberg
husfru@advokatsamfundet.se