Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Kansli

Advokatsamfundet har sitt kansli i Tryggerska villan på Norra Djurgården i Stockholm. Kansliet fungerar som serviceorgan åt ledamöter, styrelse, disciplinnämnd och skiljenämnder.

Kansliets dagliga verksamhet leds av samfundets generalsekreterare som också är chef för kansliet.

Postadress:

Sveriges advokatsamfund
Box 27321
102 54 Stockholm

Besöks- och leveransadress:

Laboratoriegatan 4
115 27 Stockholm

Telefon (växel): 08-459 03 00

Telefax: 08-660 07 79

E-post: info@advokatsamfundet.se

Advokatsamfundets kansli

 Generalsekreterare

Anne Ramberg 

Anne Ramberg

Anne.Ramberg@advokatsamfundet.se

Generalsekreteraren leder verksamheten vid Advokatsamfundets kansli.

Assistent

Kät Berglund

Kat.Berglund@advokatsamfundet.se

Kät Berglund är assistent till generalsekreteraren och handlägger också frågor som rör Emil Heijnes stiftelse.

Chefsjurist

Porträttbild av Maria Billing

Advokat Maria Billing

Maria.Billing@advokatsamfundet.se

Ställföreträdande chefsjurist

Johan Sangborn

Johan Sangborn

Johan.Sangborn@advokatsamfundet.se

Johan Sangborn är ansvarig för Advokatsamfundets internationella arbete.

Jurist/styrelsens sekreterare

Jur. kand. Souléf Sellidj

Soulef.Sellidj@advokatsamfundet.se

Sekreterare i disciplinnämnden

Jur. kand. Sofia Rahm

Sofia.Rahm@advokatsamfundet.se

Handläggare

Handläggarna arbetar bland annat med att bereda inträdesärenden och disciplinärenden. Handläggarna nås via Advokatsamfundets växel på tel. 08-459 03 00.

Telefontid kl. 9–12 varje dag.

Jur. kand. Johanna Almström
Johanna.Almstrom@advokatsamfundet.se

Jur. kand. Selma Al Saati Edsman
Selma.Edsman@advokatsamfundet.se

Jur. kand. Jessica Ambruson Lööw
Jessica.AmbrusonLoow@advokatsamfundet.se

Jur. kand. Malin Hellner (tjänstledig)
Malin.Hellner@advokatsamfundet.se

Jur. kand. Lisa Jäderbrink
Lisa.Jaderbrink@advokatsamfundet.se

Jur. kand. Madeleine Nordvall
Madeleine.Nordvall@advokatsamfundet.se

Jur. kand. Sonja Rodhe
Sonja.Rodhe@advokatsamfundet.se

Ekonomichef

Jonas Hultgren

Jonas Hultgren
Jonas.Hultgren@advokatsamfundet.se

Ekonomiassistenter

Marika Nordén
Marika.Norden@advokatsamfundet.se

Ulrika Viberg
Ulrika.Viberg@advokatsamfundet.se

Registratorer och matrikelregisteransvariga

Linda Mogel, chefsregistrator
Linda.Mogel@advokatsamfundet.se

Lena Weidling
Lena.Weidling@advokatsamfundet.se

Thérèse Ideström
Therese.Idestrom@advokatsamfundet.se

Registratorerna sköter också matrikelregister, matrikelstatistik och etikettbeställningar.

Utbildning

Jonas Olbe

Jonas.Olbe@advokatsamfundet.se
Jonas Olbe är chef för Advokatsamfundets utbildningsverksamhet.

Sofia Eriksson
Sofia.Eriksson@advokatsamfundet.se

Sofia Eriksson är kursadministratör.

Webbredaktion

Magnus Andersson
Magnus.Andersson@advokatsamfundet.se

Johan Persson
Johan.Persson@advokatsamfundet.se

Webbredaktionen ansvarar för informationen på Advokatsamfundets webbplats.

Tidskriften Advokaten

Tom Knutson

Tom Knutson
Tom.Knutson@advokatsamfundet.se
Tom Knutson är chefredaktör för tidskriften Advokaten.

Magnus Andersson

Magnus Andersson
Magnus.Andersson@advokatsamfundet.se

Johan Persson

Johan Persson
Johan.Persson@advokatsamfundet.se

Magnus Andersson och Johan Persson är journalister på tidskriften Advokaten.

Bibliotekarie

Bitte Wölkert
biblioteket@advokatsamfundet.se
Bitte Wölkert sköter Juridiska biblioteket, som är inrymt i Advokatsamfundets lokaler.

Sekreterare

Heléne Dahlqvist
Helene.Dahlqvist@advokatsamfundet.se
Heléne Dahlqvist är den sekreterare som handlägger Advokatsamfundets disciplinärenden.

Marianne Ekeberg
Marianne.Ekeberg@advokatsamfundet.se
Marianne Ekeberg är den sekreterare som handlägger Advokatsamfundets inträdesärenden.

Christina Mattsson
Christina.Mattsson@advokatsamfundet.se
Christina Mattsson har hand om Advokatsamfundets remissyttranden. Hon tar också emot justeringar och rättelser i fråga om advokatjourens öppettider och mottagningsställen samt ansökningar till Dr. Torsten Anders Amund Amundsons fond för frigivna fångar.

Susanna Rosén
Susanna.Rosen@advokatsamfundet.se
Susanna Rosén skriver bland annat intyg åt Advokatsamfundets ledamöter.

Receptionist

Irma Lahtinen
Irma.Lahtinen@advokatsamfundet.se
Receptionisten sköter Advokatsamfundets telefonväxel. Hon handlägger också beställningar av advokatlegitimationer.

Teknik-, fastighets- och säkerhetsansvarig

Stefan Westlund
Stefan.Westlund@advokatsamfundet.se
Stefan Westlund är också ansvarig för Advokatsamfundets nätverk.

Kontors- och fastighetsservice

Mikael Uhr
Mikael.Uhr@advokatsamfundet.se

Husfru

Lisen Hagberg
husfru@advokatsamfundet.se