Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Kansli

Advokatsamfundet har sitt kansli i Tryggerska villan på Norra Djurgården i Stockholm. Kansliet fungerar som serviceorgan åt ledamöter, styrelse, disciplinnämnd och skiljenämnder.

Kansliets dagliga verksamhet leds av samfundets generalsekreterare som också är chef för kansliet.

Postadress

Sveriges advokatsamfund
Box 27321
102 54 Stockholm

Besöks- och leveransadress

Laboratoriegatan 4
115 27 Stockholm

Telefon (växel) 08-459 03 00

Telefax 08-660 07 79

E-post info@advokatsamfundet.se

Advokatsamfundets kansli

Generalsekreterare

Mia Edwall Insulander

Mia Edwall Insulander
Advokat, generalsekreterare
Mia.Edwall.Insulander@advokatsamfundet.se

Generalsekreteraren leder verksamheten vid Advokatsamfundets kansli.

Assistent

Anna Hjelm

Anna Hjelm
Anna.Hjelm@advokatsamfundet.se

Anna Hjelm är assistent till generalsekreteraren. Hon har också hand om Advokatsamfundets remissyttranden.

Kommunikatör/pressekreterare 

Karin Flygare

Karin Flygare
Karin.Flygare@advokatsamfundet.se

Karin Flygare bistår generalsekreteraren med presskontakter etc.

Chefsjurist

Johan Sangborn

Johan Sangborn
Johan.Sangborn@advokatsamfundet.se

Johan Sangborn är chef för Advokatsamfundets rättsavdelning och ansvarig för Advokatsamfundets internationella arbete.

Assistent

Kristina Midebjörk

Kristina Midebjörk
Kristina.Midebjork@advokatsamfundet.se

Kristina Midebjörk är assistent till chefsjuristen.

Sekreterare i disciplinnämnden

Sofia Rahm

Jur. kand. Sofia Rahm
Sofia.Rahm@advokatsamfundet.se

Sofia Rahm är senior jurist och ansvarig för etikfrågor.

Jurist

Hannes_Grufman_2019_140.jpg

Kammarrättsassessor Hannes Grufman
Hannes.Grufman@advokatsamfundet.se

Hannes Grufman är handläggaransvarig.

Jurist/styrelsens sekreterare

Lisa_Jaderbrink_2019_140.jpg

Jur. kand. Lisa Jäderbrink
Lisa.Jaderbrink@advokatsamfundet.se

Jurist

Enar Essle

Jur. kand. Enar Essle
Enar.Essle@advokatsamfundet.se

Handläggare

Handläggarna arbetar bland annat med att bereda inträdesärenden och disciplinärenden. Handläggarna nås via Advokatsamfundets växel på tel. 08-459 03 00.

Telefontid kl. 10–12 måndag–fredag.

Jonna Berg

Jur. kand. Jonna Berg
Jonna.Berg@advokatsamfundet.se

Jur. kand. Ebba Coghlan
Ebba.Coghlan@advokatsamfundet.se

Jur. kand. Christina Karvahall
Christina.Karvahall@advokatsamfundet.se

Jur. kand. Anton Östros
anton.ostros@advokatsamfundet.se

Jur. kand. Matilda Zetterdahl
Matilda.Zetterdahl@advokatsamfundet.se

Jur. kand. Lovisa Österberg
Lovisa.Osterberg@advokatsamfundet.se

Jur. kand. Silvia Lim (föräldraledig)
Silvia.Lim@advokatsamfundet.se

Ekonomichef

Sara_Kihlberg_2019_140.jpg

Sara Kihlberg
Sara.Kihlberg@advokatsamfundet.se

Ekonomiassistenter

Marika_Norden_2019_140.jpg

Marika Nordén
Marika.Norden@advokatsamfundet.se

Ulrika Viberg
Ulrika.Viberg@advokatsamfundet.se

Registratorer och matrikelregisteransvariga

Therese_Idestrom_2019_140.jpg

Thérèse Ideström, chefsregistrator
Therese.Idestrom@advokatsamfundet.se

Kim Martinez

Kim Martinez
Kim.Martinez@advokatsamfundet.se

Lena_Weidling_2019_140.jpg

Lena Weidling
Lena.Weidling@advokatsamfundet.se

Registratorerna sköter också matrikelregister, matrikelstatistik och etikettbeställningar.

Utbildning

Jonas-Olbe_2019_140.jpg

Jonas Olbe
Jonas.Olbe@advokatsamfundet.se

Jonas Olbe är chef för Advokatsamfundets utbildningsverksamhet, Advokatakademien.

Sofia_Eriksson_2019_140.jpg

Sofia Eriksson
Sofia.Eriksson@advokatsamfundet.se

Birgitta Tranströmer

Birgitta Tranströmer
Birgitta.Transtromer@advokatsamfundet.se

Sofia Eriksson och Birgitta Tranströmer är kursadministratörer.

Webbredaktion

Magnus Andersson
Magnus.Andersson@advokatsamfundet.se

Ulrika Öster
Ulrika.Oster@advokatsamfundet.se

Webbredaktionen ansvarar för informationen på Advokatsamfundets webbplats.

Tidskriften Advokaten

Tom_Knutson_2019_140.jpg

Tom Knutson
Tom.Knutson@advokatsamfundet.se

Tom Knutson är chefredaktör för tidskriften Advokaten.

Magnus Andersson

Magnus Andersson
Magnus.Andersson@advokatsamfundet.se

Ulrika_Oster_2019_140.jpg

Ulrika Öster
Ulrika.Oster@advokatsamfundet.se

Magnus Andersson och Ulrika Öster är journalister på tidskriften Advokaten.

Bibliotekarie

Bitte Wölkert
biblioteket@advokatsamfundet.se

Bitte Wölkert sköter Juridiska biblioteket, som är inrymt i Advokatsamfundets lokaler. Hon tar också emot justeringar och rättelser i fråga om advokatjourens öppettider och mottagningsställen.

Sekreterare

Helene_Dahlqvist_2019_140.jpg

Heléne Dahlqvist
Helene.Dahlqvist@advokatsamfundet.se

Heléne Dahlqvist är den sekreterare som handlägger Advokatsamfundets disciplinärenden.

Marianne Ekeberg
Marianne.Ekeberg@advokatsamfundet.se

Marianne Ekeberg är den sekreterare som handlägger Advokatsamfundets inträdesärenden.

Anna Hjelm
Anna.Hjelm@advokatsamfundet.se

Anna Hjelm har hand om Advokatsamfundets remissyttranden.

Kristina Midebjörk

Kristina Midebjörk
Kristina.Midebjork@advokatsamfundet.se

Linda_Mogel_2019_140.jpg

Linda Mogel
Linda.Mogel@advokatsamfundet.se

Linda Mogel handlägger frågor som rör Emil Heijnes Stiftelse och tar emot ansökningar till Dr. Torsten Anders Amund Amundsons fond för frigivna fångar.

Charlotta_Westlund_2019_140.jpg

Charlotta Westlund
Charlotta.Westlund@advokatsamfundet.se

Receptionist

Irma Lahtinen
Irma.Lahtinen@advokatsamfundet.se

Receptionisten sköter Advokatsamfundets telefonväxel. Hon handlägger också beställningar av advokatlegitimationer.

Teknik-, fastighets- och säkerhetsansvarig

Stefan_Westlund_2019_140.jpg

Stefan Westlund
Stefan.Westlund@advokatsamfundet.se

Stefan Westlund är också ansvarig för Advokatsamfundets nätverk.

Kontors- och fastighetsservice

Mikael Uhr
Mikael.Uhr@advokatsamfundet.se

Husfru

Lisen_Hagberg_2019_140.jpg

Lisen Hagberg
husfru@advokatsamfundet.se