Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Revisorer

Revisorerna utses av Advokatsamfundets fullmäktige för att granska styrelsens räkenskaper och verksamhet.

Ordinarie revisorer

Advokat Johannes Ericson, Stockholm

Auktoriserade revisorn Stefan Norell, Stockholm

 

Suppleanter

Advokat Emilia Lundberg, Stockholm

Auktoriserade revisorn Josefin Fors, Stockholm