Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Revisorer

Revisorerna utses av Advokatsamfundets fullmäktige för att granska styrelsens räkenskaper och verksamhet.

Ordinarie revisorer

Advokat Magnus Ullman, Stockholm

Auktoriserade revisorn Håkan Sten, Stockholm

 

Suppleanter

Advokat Clas Romander, Stockholm

Auktoriserade revisorn Anders Bergman, Stockholm