Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Styrelse

Styrelsen är Advokatsamfundets verkställande organ. Styrelsen utövar också, tillsammans med disciplinnämnden, tillsyn över advokaterna.

Styrelsen väljs av representanter från de sju lokalavdelningarna vid fullmäktigemötet som hålls varje år.

Advokatsamfundets styrelse består av ordförande, vice ordförande och arton andra ledamöter. Styrelsen sammanträder cirka tio gånger per år. Sammanträdena är heldagsmöten. Styrelsemötena föregås av presidiemöten.

 

Advokatsamfundets styrelse

(Klicka på bilderna eller namnen för en presentation)

 Ordförande
 Länk till presentation av Bengt Ivarsson  

Bengt Ivarsson, Linköping

Vice ordförande  
Christer Danielsson Christer Danielsson, Stockholm
 Ledamöter 
Länk til presentation av Eva-Maj Mühlenbock Eva-Maj Mühlenbock, Stockholm
Bild på Martin Wallin Martin Wallin, Stockholm
Paula Save Paula Save, Uddevalla
 Tobias Fälth Tobias Fälth, Stockholm
 Bild på Erik M. Runesson

Eric M. Runesson, Stockholm

 Bild på Jan-Mikael Bexhed

Jan-Mikael Bexhed, Stockholm

 Länk till presentation av Karl Woschnagg

Karl Woschnagg, Frankfurt am Main, Tyskland

Per Jadelind

Per Jadelind, Halmstad

 Ola Åhman Ola Åhman, Stockholm
 Magdalena Persson Magdalena Persson, Göteborg
 Länk till presentation av Marie-Louise Landberg Marie-Louise Landberg, Norrköping
 Thomas Olsson Thomas Olsson, Stockholm
 Per Gisslén Per Gisslén, Ludvika
 Sven A. Ohlsson Sven A Olsson, Helsingborg
Petter Hetta Petter Hetta, Umeå
Sait Umdi Sait Umdi, Malmö
Klas Wennström Klas Wennström, Stockholm
   
 Anne Ramberg Anne Ramberg
Generalsekreterare