Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Filmer

Kortfilmer om Advokatsamfundet på Youtube


Mia Edwall Insulander, Sveriges advokatsamfunds generalsekreterare
Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander intervjuas av tidskriften Advokatens chefredaktör Tom Knutson. 


Christer Danielsson, ordförande i Sveriges advokatsamfund
Advokatsamfundets ordförande Christer Danielsson intervjuas av tidskriften Advokatens chefredaktör Tom Knutson.


Börje Samuelsson, ordförande i Sveriges advokatsamfunds disciplinnämnd
Ordföranden i Advokatsamfundets disciplinnämnd Börje Samuelsson intervjuas av tidskriften Advokatens chefredaktör Tom Knutson.


Advokatsamfundets kansli
Advokatsamfundets kansli finns i Tryggerska villan på Norra Djurgården i Stockholm.


Advokatdagarna 2019
Advokatdagarna i Stockholm på Grand Hôtel i Stockholm i oktober 2019. Över 750 deltagare deltog på den nionde upplagan av Advokatdagarna.