Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Styrelse

Styrelsen är Advokatsamfundets verkställande organ. Styrelsen utövar också, tillsammans med disciplinnämnden, tillsyn över advokaterna.

Styrelsen väljs av representanter från de sju lokalavdelningarna vid fullmäktigemötet som hålls varje år.

Advokatsamfundets styrelse består av ordförande, vice ordförande och arton andra ledamöter. Styrelsen sammanträder cirka tio gånger per år. Sammanträdena är heldagsmöten. Styrelsemötena föregås av presidiemöten.

Advokatsamfundets styrelse

Stående från vänster: Johan Sangborn (ställföreträdande chefsjurist), Christina Malm, Klas Wennström, Kristoffer Ribbing, Rebecka Lewis, Karl Woschnagg, Åsa Erlandsson, Fredrik Ungerfält, Johanna Näslund, Magnus Nedstrand, Pia Brink, Erik Sjöman, Sait Umdi, Hannes Grufman (styrelsens sekreterare), Anna Ulfsdotter Forssell, Emil Andersson, Petter Hetta.
Sittande från vänster: Maria Billing (chefsjurist), Sven A Olsson, Mia Edwall Insulander (generalsekreterare), Christer Danielsson (ordförande), Eva-Maj Mühlenbock (vice ordförande), Jan-Mikael Bexhed.
(Ledamöter av Advokatsamfundets styrelse om inte annat anges.)

Klicka på bild eller namn nedan för en presentation.

 Ordförande
 Christer Danielsson  

Christer Danielsson, Stockholm

Vice ordförande  
Länk til presentation av Eva-Maj Mühlenbock Eva-Maj Mühlenbock, Stockholm
 Ledamöter 
 Bild på Jan-Mikael Bexhed

Jan-Mikael Bexhed, Stockholm

 Länk till presentation av Karl Woschnagg

Karl Woschnagg, Frankfurt am Main, Tyskland

 Sven A. Ohlsson Sven A Olsson, Helsingborg
Petter Hetta Petter Hetta, Umeå
Sait Umdi Sait Umdi, Malmö
Klas Wennström Klas Wennström, Stockholm
 Åsa Erlandsson

Åsa Erlandsson, Stockholm

 Erik Sjöman

Erik Sjöman, Malmö

 

Fredrik Ungerfält, Göteborg

  Anna Ulfsdotter Forssell, Stockholm
Pia Brink Pia Brink, Kungsbacka
Kristoffer Ribbing Kristoffer Ribbing, Stockholm
Emil Andersson Emil Andersson, Göteborg
Magnus Nedstrand Magnus Nedstrand, Linköping
Johanna Näslund Johanna Näslund, Örebro
Christina Malm Christina Malm, Lidingö
Rebecka Lewis Rebecka Lewis, Stockholm
Silvia Ingolfsdottir Åkermark, Stockholm
Mia Edwall Insulander Mia Edwall Insulander
Generalsekreterare