Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Styrelse

Styrelsen är Advokatsamfundets verkställande organ. Styrelsen utövar också, tillsammans med disciplinnämnden, tillsyn över advokaterna.

Styrelsen väljs av representanter från de sju lokalavdelningarna vid fullmäktigemötet som hålls varje år.

Advokatsamfundets styrelse består av ordförande, vice ordförande och arton andra ledamöter. Styrelsen sammanträder cirka tio gånger per år. Sammanträdena är heldagsmöten. Styrelsemötena föregås av presidiemöten.

 

Advokatsamfundets styrelse

(Klicka på bilderna eller namnen för en presentation)

 Ordförande
 Christer Danielsson  

Christer Danielsson, Stockholm

Vice ordförande  
Länk til presentation av Eva-Maj Mühlenbock Eva-Maj Mühlenbock, Stockholm
 Ledamöter 
 Bild på Jan-Mikael Bexhed

Jan-Mikael Bexhed, Stockholm

 Länk till presentation av Karl Woschnagg

Karl Woschnagg, Frankfurt am Main, Tyskland

Per Jadelind

Per Jadelind, Halmstad

 Ola Åhman Ola Åhman, Stockholm
 Magdalena Persson Magdalena Persson, Göteborg
 Länk till presentation av Marie-Louise Landberg Marie-Louise Landberg, Norrköping
 Thomas Olsson Thomas Olsson, Stockholm
 Per Gisslén Per Gisslén, Ludvika
 Sven A. Ohlsson Sven A Olsson, Helsingborg
Petter Hetta Petter Hetta, Umeå
Sait Umdi Sait Umdi, Malmö
Klas Wennström Klas Wennström, Stockholm
 Åsa Erlandsson

Åsa Erlandsson, Stockholm

 Mia Edwall Insulander Mia Edwall Insulander, Stockholm
 Erik Sjöman

Erik Sjöman, Malmö

 

Fredrik Ungerfält, Göteborg

  Anna Ulfsdotter Forssell, Stockholm
 Anne Ramberg Anne Ramberg
Generalsekreterare