Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Eva-Maj Mühlenbock

Eva-Maj Mühlenbock

Född 1959. Advokat 2003 (tidigare ledamot 1989–2000).
Cirio Advokatbyrå, Stockholm.

Verksamhetsinriktning:
Offentlig upphandling, EU och konkurrens samt tvistlösning.

Personligt:
Gift, två barn. Stort samhällsintresse.

Varför är samfundets styrelse viktig?
Advokaten intar en central och viktig del av rättssamhället. Det är styrelsens uppgift att värna denna position samt att delta i samhällsdebatten för att uppmärksamma och påverka frågor rörande rättssäkerheten.