Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Marie-Louise Landberg

Marie-Louise Landberg

Född 1966, advokat 2005.
Advokaterna Enetjärn & Landberg HB, Norrköping.

Verksamhetsinriktning
Familjerätt och brottmål

Särskilda förtroendeuppdrag
Ledamot av Advokatsamfundets fullmäktige i sex år, Vice ordförande i Östra avdelningen och kassör i Norrköpings skyddsförening.

Personligt
Fritiden ägnas åt hunden och sommarstället utanför Ystad. Ridning ingår också i fritidsintressena.

Varför är samfundets styrelse viktig?
Det är av stor vikt att Advokatsamfundet verkar för att bibehålla advokatens kärnvärden för att vi inte ska tappa i trovärdighet i framtiden. Vi måste också framhålla att advokattiteln är skyddad i lag och därmed borgar för kvalité och professionalism.