Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Per Jadelind

Per Jadelind

Född 1960. Advokat 2003.
Amber Advokater, Halmstad.

Verksamhetsinriktning: Allmän affärsjuridik.

Personligt: Tycker om att resa, är intresserad av idrott i de flesta former, håller igång en del själv för att kunna njuta av god mat och god dryck.

Särskilda förtroendeuppdrag: Ledamot i styrelsen för Västra avdelningen av Advokatsamfundet.

Varför är samfundets styrelse viktig?
Samfundet och styrelsen är viktiga för att värna om advokatens unika roll i samhället och för att bevaka vår särställning i förhållande till andra jurister samt för att tillvarata våra intressen i olika sammanhang och slutligen inte minst för att upprätthålla och utveckla en god och hög kvalitet på advokater och biträdande jurister.