Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Petter Hetta

Petter Hetta

Född 1963. Advokat 1997.
Advokatbyrån Kaiding, Umeå

Verksamhetsinriktning
Brottmål, tvistelösning, affärsjuridik och konkursförvaltning

Särskilda förtroendeuppdrag
Representant för advokaterna i Västerbotten vid kontakter med tingsrätter och åklagarmyndigheten i Västerbotten.

Personligt
Gillar idrott och god mat och dryck.

Varför är samfundets styrelse viktig
Genom styrelsearbetet kan man som advokat vara med och påverka advokatens verksamhetsvillkor och samhällsutvecklingen i stort. Advokatens perspektiv behövs i samhällsdebatten och genom styrelsearbetet får jag en möjlighet att medverka då advokaternas synpunkter ska samordnas för största möjliga genomslagskraft.