Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Jan-Mikael Bexhed

Jan-Mikael Bexhed

Född 1954. Advokat 2010.
Calissendorff Swarting Advokatbyrå KB, Stockholm.

Verksamhetsinriktning: Kommersiell tvistelösning i allmän domstol och allmän förvaltningsdomstol, skiljemannauppdrag, konstitutionell rätt, kulturegendomsrätt.

Förtroendeuppdrag: Aktiemarknadsnämnden, InsureSecs disciplinnämnd, Föreningen för lagstiftningslära, Juridisk Tidskrift vid Stockholms universitet, Europarättslig Tidskrift, Stockholm Centre for Commercial Law, Utredningen om kameraövervakning – brottsbekämpning och integritetsskydd och Stiftelsen Masreliez-rummen. Undervisar i konstitutionell rätt i utbildningen för Advokatexamen.

Varför är samfundets styrelse viktig?

Samfundet har en viktig roll att fylla som värnare av den demokratiska rättsstaten och som fristående röst i den rättspolitiska debatten. Det är viktigt att samfundet ställer höga krav på advokater, men också verkar för att höga krav ställs på domare och andra centrala aktörer i rättssamhället.