Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Emil Heijnes Stiftelse för rättsvetenskaplig forskning

Stiftelsens ändamål

Emil Heijnes Stiftelse för rättsvetenskaplig forskning har till ändamål att främja rättsvetenskaplig forskning, bedriven av svenska medborgare i överensstämmelse med de västerländska rättsprinciper, som var allmänt erkända före det senaste världskriget, ävensom att stödja juridisk undervisning.

Stiftelsen lämnar i sådant syfte forskningsanslag åt advokater, domare, andra vid landets allmänna domstolar anställda rättsbildade personer samt lärare vid landets universitet och högskolor. Enligt stiftelsens stadgar kan anslag även utgå såsom uppmuntran och understöd för utgivandet av juridiska handböcker och annan juridisk litteratur av intresse för undervisningen inom landet samt för annan till förverkligande av stiftelsens ändamål lämplig åtgärd.

Stiftelsens stadgar

Ansökningsblankett

Årsredovisningar

2020

2019

2018

2017

2016

Ansökan om bidrag:

I ansökan bör uppges om anslag sökts eller kommer att sökas hos annan bidragsgivare för samma ändamål.

Ansökningar om anslag ska, för att kunna behandlas vid höstens sammanträde, vara stiftelsen tillhanda senast den 22 oktober 2021. Ansökningsblankett kan skrivas ut från länken Ansökningsblankett. Blanketten kan också beställas hos Linda Mogel, tel. 08-459 03 10 eller e-post linda.mogel@advokatsamfundet.se.

Stiftelsens adress är:
Emil Heijnes Stiftelse för rättsvetenskaplig forskning
℅ Sveriges advokatsamfund
Box 27321
102 54 Stockholm

Stiftelsens styrelse

Ordinarie ledamöter:

Anders Eka, ordförande
Tomas Nilsson, vice ordförande
Leif Ljungholm
Johan Kvart
Lena Frånstedt Lofalk
Peter Westberg
Axel Calissendorff

Suppleanter:

Dag Mattsson
Ylva Norling Jönsson
Mia Edwall Insulander
Katarina Olsson
Börje Samuelsson