Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Gustaf och Calla Sandströms Minnesfond

Stiftelsens ändamål

är i första hand att ge underhållsbidrag till

• ålderstigna, sjuka eller handikappade advokater

• avlidna advokaters efterlevande makar och barn

• bidrag till vård, fostran och utbildning av barn till avlidna advokater under barnens barndoms- och ungdomstid

Förutsättning för bidrag till ovanstående är att mottagarna lever under besvärliga ekonomiska förhållanden.

I andra hand får bidrag ges till fortbildning av advokater och anställda hos advokater samt till utgivning av juridiska skrifter eller förlagsverksamhet i ämnen som rör advokatyrket.

Stiftelsens stadgar

Årsredovisningar

2020

2019

2018

2017

2016

Ansökan om bidrag

Ansökan sänds till
Gustaf och Calla Sandströms Minnesfond
Att. Sara Kihlberg
Box 27321
102 54 Stockholm

Mall för ekonomisk redogörelse

Stiftelsens styrelse:

Ordinarie ledamöter:
Lena Frånstedt Lofalk, ordförande
Ola Åhman, vice ordförande
Per Björkman

Suppleanter:
Johan Hessius
Jan E. Frydman
Susanne Feinsilber