Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Stiftelsen Emil Heijnes Fond

Stiftelsens ändamål

Stiftelsens ändamål är att främja vård av behövande, ålderstigna, sjuka advokater, änkor efter advokater eller främja vård, fostran eller utbildning av behövande barn till advokater, förutvarande advokater och avlidna advokater.

Stiftelsens stadgar

Årsredovisningar

2018

2017

2016

2015

2014

Ansökan om bidrag

Sänd ansökan per e-post till Sara.Kihlberg@advokatsamfundet.se senast den 20 september 2019

alternativt per brev till
Sveriges advokatsamfund
Att. Sara Kihlberg
Box 27321
102 54 Stockholm

Till ansökan skall fogas redogörelse för sökandens ekonomi – inkomster, utgifter, tillgångar och skulder, kopia av senast lämnade deklaration samt eventuell annan information som sökanden bedömer ha betydelse.

Stiftelsens sekreterare, Sara Kihlberg, kan nås på tel. 08-459 03 00.

Kungörelse om bidragsansökningar 2019

Stiftelsens styrelse:

(stadgeenligt samma styrelsesammansättning som för Sveriges advokatsamfunds Understödsfond)

Ordinarie ledamöter:
Stefan Lindskog, ordförande
Per Björkman
Mats Bendrik
Johan Hessius
Ulf Johansson

Suppleanter:
Bengt Ivarsson
Eva-Maj Mühlenbock
Lena Frånstedt Lofalk