Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Advokatdagarna

 

 

Boka in 22-23 oktober 2020 för nästa tillfälle av Advokatdagarna

Från premiären 2011 har Advokatdagarna vuxit för varje år och fyller numera, med omkring 700 deltagare, Grand Hôtel i Stockholm under två dagar. Det är ett arrangemang som uppskattas av deltagarna inte bara för de nästan 40 föreläsningarna, utan lika mycket för att det ger tillfälle att träffa kollegor från hela landet under lättsamma former.

 

Advokatdagarna motsvarar 12 utbildningstimmar som kan räknas som obligatorisk vidareutbildning för advokater. 

Via länkarna i menyn till vänster kan du ta del av presentationer (av föreläsare som gett sitt samtycke) från alla tidigare upplagor av Advokatdagarna. Inloggning krävs.