Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Advokatdagarna 2012

Den andra upplagan av Advokatdagarna hölls den 8–9 oktober 2012.

Advokatdagarna inleddes i Spegelsalen.

Den andra upplagan av Advokatdagarna samlade över 500 entusiastiska deltagare från hela landet och även från andra länder den 8–9 november på Grand Hôtel i Stockholm.  Advokatsamfundets nyinstiftade pris för framstående gärningar inom advokatyrket delades ut för första gången. Thomas Olsson fick priset för sitt stora och långvariga engagemang och arbete för rättssäkerhet.

I samband med Advokatdagarna överlämnade generalsekreterare Anne Ramberg jubileumsboken Advokatsamfundet 125 år – 1887–2012 till samfundets ordförande Claes Zettermarck.

Advokatdagarna inleddes av generalsekreterare Anne Ramberg, som hälsade deltagarna välkomna i Vinterträdgården på Grand Hôtel. Efter inledningsanföranden och prisutdelning delade advokaterna upp sig på olika seminarier. I år fanns hela sex olika seminariespår, på områden som brottmål, offentlig rätt och rule of law, affärsjuridik och advokatverksamheten.

Läs om första dagens händelser och seminarier!

Läs mer om andra dagens händelser och seminarier!

Program