Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Advokatdagarna 2013

Tredje upplagan av Advokatdagarna genomfördes
den 17–18 oktober 2013.

Tredje upplagan av Advokatdagarna samlade över 600 entusiastiska deltagare den 17–18 oktober på Grand Hôtel i Stockholm. Advokatsamfundets pris för framstående gärningar inom advokatyrket delades ut till Biörn Riese, som fick priset för att han på ett föredömligt sätt har satt affärsadvokaten på kartan. Enligt motiveringen har hans insatser tydliggjort affärsjuridikens betydelse i ett komplicerat samhälle.

Advokatdagarna inleddes av generalsekreterare Anne Ramberg, som hälsade deltagarna välkomna i Vinterträdgården på Grand Hôtel. Efter prisutdelningen och en inledande föreläsning av Percy Barnevik delade deltarna upp sig på olika seminarier. Liksom förra året fanns sex parallella seminariespår att välja mellan, inom områdena process och skiljedom, affärsjuridik, humanjuridik, brottmål, offentlig rätt och rule of law samt advokatverksamhet.

Programmet från Advokatdagarna 2013 och ett antal presentationer från seminarierna finns i menyn till vänster.