Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

SASAB

Sveriges Advokaters Serviceaktiebolag, SASAB, är ett helägt dotterbolag till Sveriges advokatsamfund. SASAB svarar för service till samfundets ledamöter, styrelse och kanslipersonal.

Postadress
Sveriges Advokaters Serviceaktiebolag
Box 27321
102 54 Stockholm

Organisationsnummer 556128-7144
Momsregistreringsnummer (VAT-nummer) SE556128714401

Sveriges Advokaters Serviceaktiebolags styrelse 

Eva-Maj Mühlenbock Ordförande
Eva-Maj Mühlenbock
Petter Hetta Ledamot
Petter Hetta
Mia Edwall Insulander Verkställande direktör
Mia Edwall Insulander