Ett spännande arbete väntar

Advokat är en titel skyddad i lag. Bara den som har antagits som ledamot av Advokatsamfundet får kalla sig advokat.

För att bli advokat ska du först genomgå cirka fem års juridisk utbildning och ta juristexamen vid universitet. Därefter krävs minst tre års praktisk kvalificerad juridisk verksamhet. Alla som vill bli advokater måste också genomgå advokatexamen, en utbildning som avslutas med muntlig examination.

När du uppfyller alla dessa krav kan du ansöka om inträde i Advokatsamfundet. Din ansökan prövas av Advokatsamfundets styrelse. Förutom de formella kraven måste du också ha ordnad ekonomi, vara redbar och i övrigt lämplig för advokatverksamhet.

Läs mer på länkarna nedan om hur man blir advokat och vad advokatyrket kan erbjuda.