Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Advokat i framtiden

Advokatsamfundets projekt Advokat i framtiden har som mål och syfte att öka engagemanget och inflytandet samt skapa en plattform för biträdande jurister och yngre advokater.

Advokat i framtiden kom till 2008, och är Advokatsamfundets forum för biträdande jurister och advokater under 40 år. Inom projektet kan unga advokater och biträdande jurister mötas, utbyta erfarenheter och inspireras. Ett råd bestående av unga advokater och biträdande jurister medverkar i planeringen av projektets arbete. Rådet bistår också, utifrån sitt perspektiv och sina erfarenheter, Advokatsamfundets styrelse och generalsekreterare med idéer och synpunkter.

Advokat i framtiden arrangerar lunchträffar och seminarier för unga advokater och biträdande jurister kring olika aktuella teman. Ett par gånger om årets hålls också populära cocktailpartyn i Advokatsamfundets lokaler.

Bakgrund

Advokat i framtiden kom till på initiativ av Advokatsamfundets generalsekreterare år 2008.

Tillväxten på advokatbyråerna uppgår till ca 40 procent på tio år. Samtidigt är rörligheten mycket hög. Nettoökningen av advokater är vid en internationell jämförelse låg. Många lämnar yrket för att gå till bolag eller offentlig verksamhet.

Om advokatbyråerna ska kunna attrahera de bästa juristerna och långsiktigt behålla dem i yrket är det viktigt att de uppfattas som en attraktiv arbetsmiljö, med bra villkor. För att nå dit behöver inflytandet från biträdande jurister och yngre advokater öka. Advokat i framtiden är en väg att lyfta fram de yngres synpunkter.

Läs mer om Advokat i framtiden under "För advokater och biträdande jurister"