Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Sökinstruktioner

Sök genom att skriva in sökord i sökflikens fält.

Matrikelsökningen gör inte skillnad på stora eller små bokstäver.

Sökningen matchar delar av ord, dvs. en sökning med ”son” som efternamn ger träffarna Ericsson, Larson etc. När du söker på personnamn eller advokatbyrå, observera att stavningen måste vara den rätta för att du ska få träff. Om du är osäker på ett namn kan du använda funktionen att söka på bara en del av namnet. Söker du exempelvis en advokat vid namn Susanne, men är osäker på om hon stavar med e på slutet kan du skriva ”Susann”.

Med ”Ort” avses kontorets postort. Sökning på ”Sorteringsort” kan ge en bredare geografisk träffbild.

Standardinställningen är att sökning sker på byråer. Endast om man anger sökkriterier som knyts till personer blir resultatet en träfflista på advokater. T.ex. om man anger förnamn eller efternamn eller väljer titel.