Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Edelbergs Advokatbyrå AB

Byrå: Edelbergs Advokatbyrå AB
Kontakt
Växel: 011-10 62 95
Fax: 011-23 97 75
Besöksadress
Holmentornet
602 32 NORRKÖPING
Sverige
Postadress
Holmentornet
602 32 NORRKÖPING
Sverige
Verksamhetsinriktning
Affärsjuridik
Allmän praktik
Arrenderätt
Arvs- och gåvorätt
Brottmål
Familjerätt
Fastighetsrätt
Hyresrätt
Personskaderätt
Skadeståndsrätt
Språk
Engelska
Franska
Italienska
Tyska

Jurister

Namn
Titel
Telefon
Advokat, Innehavare
011-10 62 95