Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

M. Lagerlöfs Advokatbyrå AB

Byrå: M. Lagerlöfs Advokatbyrå AB
Kontakt
Växel: 0411-56 44 99
Fax: 040-23 84 80
Besöksadress
Stora Östergatan 18
271 34 Ystad
Sverige
Postadress
Box 4445
203 15 MALMÖ
Sverige
Verksamhetsinriktning
Arvs- och gåvorätt
Asylrätt
Brottmål
Familjerätt
LVU-, LVM- och LPT-mål
Migrationsrätt
Målsägandebiträde
Offentlig försvarare
Personskaderätt
Särskild företrädare för barn
Språk
Engelska
Kontorsgemenskap
Advokatbyrån Carl Fredrik Öqvist AB

Jurister

Namn
Titel
Telefon