Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Uppdragslistor för domstolsförordnanden

Nedan finns listor över advokater och biträdande jurister som önskar få förordnanden från domstol. Listorna skapas utifrån domstol och uppdragstyp.

I listorna framgår följande:

1. Erfarenhetsbaserade meriter för viss uppdragstyp. Man kan uppnå som mest tre sådana meritmarkeringar, vilka visas som ett, två eller tre röda kugghjul. Dessa meriter har advokaten/biträdande juristen själv registrerat baserat på särskilda kriterierse nedan.

2. Utbildningsmeriter för viss uppdragstyp. Man kan uppnå som mest en sådan meritmarkering, vilken visas som en blå hatt. Dessa meriter baseras på dels Advokatsamfundets/Advokatakademiens meriterande kurser, dels andra arrangörers kurser som advokaten/biträdande juristen själv registrerat baserat på särskilda kriterierse nedan.

 

OBSERVERA: Se information om kriterier för erfarenhets- och kursmeriter.

Information om uppdragslistor, erfarenhet och meriterande kurser

 

Listans sortering

Listan sorteras i normalläget på namn, men man kan också välja att sortera på en kombination av erfarenhet och utbildning. Oavsett vilken sortering som väljs visas advokater före biträdande jurister.

Vid sortering på namn listas alla i bokstavsordning oavsett antalet registrerade erfarenhets- och kursmeriter.

Vid sortering på erfarenhet/utbildning visas personer med en eller flera markeringar för erfarenhetsmeriter (kugghjul) före personer med endast kursmerit (kurshatt). Därefter visas personer som saknar både erfarenhets- och kursmeriter.