Hildas medlemmar

Nätverket Hilda består av ungefär 40 kvinnliga jurister i ledande positioner. Medlemmarna finns bland annat i advokatkåren, domstolarna, Åklagarmyndigheten, polisen och den statliga förvaltningen, och brukar kallas Storhildor.

Medlemmar A-B
Medlemmar C-F
Medlemmar G-J
Medlemmar L-P
Medlemmar R-Ö

Medlemmar A-B  
Länk til presentation av Britta Ahnmé Kågerman

Britta Ahnmé Kågerman
Ordförande och chef för Allmänna reklamationsnämnden
britta.ahnme-kagerman@arn.se
Telefon 08-508 860 60

Mari Andersson Mari Andersson
Tf. kammarrättspresident, Kammarrätten i Stockholm
Mari.Andersson@dom.se
Telefon 08-561 690 01
Gudrun Antemar

Gudrun Antemar
Lagman, Förvaltningsrätten i Stockholm
gudrun.antemar@dom.se

Eva Bergh
Eva Bergh
Advokat
eva.bergh@mannheimer-adv.se
Telefon 031-17 85 55
Margareta Bergström

Margareta Bergström
President i Hovrätten för Övre Norrland
margareta.bergstrom@dom.se
Telefon 070-3783033

Porträttbild av Maria Billing

Maria Billing
Chefsjurist, Sveriges advokatsamfund
maria.billing@advokatsamfundet.se
Telefon 08-459 03 00

Lena Blixt

Lena Blixt 
Hovrättsråd
lena.blixt@dom.se
Telefon 08-561 670 00

Agneta Broberg
Agneta Broberg
Diskrimineringsombudsman
Länk till presentation av Charlotte Brokelind
Charlotte Brokelind
Lagman
Charlotte.Brokelind@dom.se
Telefon 036-15 67 64
Agneta Bäcklund Agneta Bäcklund
Justitieråd
agneta.backlund@dom.se
Telefon 08-561 666 00
  Upp
Medlemmar C-F  
Maria Chambers Maria Chambers
Advokat
maria.chambers@setterwalls.se
Telefon 08-598 890 00
Länk till presentation av Maria Eka
Foto: Marianne Andersson
Maria Eka
Expeditions- och rättschef
Regeringskansliet, Kulturdepartementet
maria.eka@regeringskansliet.se
Telefon 08-405 45 75, 0702-46 67 55
Länk till presentation av Åsa Erlandsson Åsa Erlandsson
Advokat
asa.erlandsson@setterwalls.se
Telefon 08-598 890 24
Catharina Espmark Catharina Espmark
Statssekreterare i Justitiedepartementet
Länk till presentation av Charlote von Essen

Charlotte von Essen
Rättschef Justitiedepartementet
charlotte.von-essen@regeringskansliet.se
Telefon 08-405 10 00

KAthrin Flossing

Kathrin Flossing
Riksdagsdirektör
kathrin.flossing@riksdagen.se
Telefon 08-786 42 60, 070-346 86 76

Länk till presentation av Elisabeth Fritz

Elisabeth Massi Fritz
Advokat
elisabeth.fritz@advokatfritz.com
Telefon 070-867 07 24, 08-21 15 60

Lena Frylemo

Lena Frylemo 
Polismästare, chef utvecklingscentrum Stockholm
lena.frylemo@polisen.se
Telefon 010-563 94 15

Lena Ffrånstedt Lofalk Lena Frånstedt Lofalk
Advokat
Lena.Lofalk@nordcompany.se
Telefon 08-407 37 05
Elisabet Fura-Sandström Elisabet Fura
Chefsjustitieombudsman
elisabet.fura@jo.se
 

Upp

Medlemmar G-J  
Carin Götblad

Carin Götblad
Nationell samordnare mot våld i nära relationer
carin.gotblad@regeringskansliet.se

Marie Hafström Marie Hafström
Generaldirektör 
marie.hafstrom@hotmail.com
Länk till presentation Petra Hedengran Petra Hedengran
Direktör och chefsjurist
petra.hedengran@investorab.com
Telefon: 08-614 20 00
Mari Heidenborg Mari Heidenborg
Lagman, Solna tingsrätt
Ulrika Herbst

Ulrika Herbst
Länspolismästare, Polismyndigheten i Östergötlands län
ulrika.herbst@polisen.se

Maria-Pia Hope Maria-Pia Hope
Advokat
maria-pia.hope@vinge.se
Telefon: 08-614 31 27, 070-714 31 27
Doris Högne Rydheim

Doris Högne Rydheim
Rektor, Polishögskolan
doris.hogne.rydheim@phs.police.se
Telefon: 0708-19 39 01

Eva Hägg

Eva Hägg
Advokat
eva@msa.se
Telefon: 08-595 065 00 (vx), 08-595 064 60 (direkt), 0709-777 460 (mobil)

Lena Isaksson
Lena Isaksson
Advokat
advokat@lenaisaksson.se
Telefon: 090-18 44 44, 070-660 24 36
Länk till presentation av Maarit Jänterä-Jareborg Maarit Jänterä-Jareborg
Professor i internationell privat- och processrätt
maarit.jantera-jareborg@jur.uu.se
Telefon: 018-471 26 28
  Upp
Medlemmar L-P
Bild saknas

Malin Leffler
Advokat

 Länk till presentation av Eva Liedström Adler

Eva Liedström Adler
Rikskronofogde
eva.lidstrom.adler@kronofogden.se
Telefon: 0708-64 84 94

Karin Lindell

Karin Lindell
Fd. riksrevisor
karin.lindell@telia.com
Telefon: 076-7922557

Länk till presentation av Petra Lundh


Petra Lundh
Lagman, Södertörns tingsrätt
petra.lundh@dom.se
Telefon: 08-561 660 01

Hanne Mannheimer Hanne Mannheimer
Advokat
Hanne.mannheimer@delphi.se
Telefon: 040-660 79 00
Länk till presentation av Therese Mattsson Therese Mattsson
Generaltulldirektör och chef för Tullverket
therese.mattsson@tullverket.se
Eva-Maj Mühlenbock
Eva-Maj Mühlenbock
Advokat
eva-maj.muhlenbock@lindahl.se
Telefon: 08-527 70 861, 0766-170 861
Katarina Nordblom Åhlberg Katarina Nordblom Åhlberg
Advokat
Ylva Norling Jönsson Ylva Norling Jönsson
Lagman, Helsingborgs tingsrätt
Magdalena Persson

Magdalena Persson
Advokat
magdalena.persson@se.maqs.com
Telefon: 031-10 20 37 eller 070-600 20 40

 Länk till presentation Anne-Marie Pouteaux Anne-Marie Pouteaux
Advokat och delägare, Wistrand Advokatbyrå
anne-marie.pouteaux@wistrand.se
Telefon: 031-771 21 00 (arbete), 031-771 21 13 (arbete direkt), 
0708-62 02 92 (mobiltelefon)
 
Medlemmar R-Ö  
Anne Ramberg Anne Ramberg
Generalsekreterare Sveriges advokatsamfund
anne.ramberg@advokatsamfundet.se
Telefon: 08-459 03 00
Christina Ramberg Christina Hultmark Ramberg
Jur. dr, professor
christina.ramberg@christinaramberg.se
Telefon: 0708-72 81 08
Länk till presentation av Anna Skarhed Anna Skarhed
Justitiekansler
anna.skarhed@justitiekanslern.se
Telefon: 070-240 19 26
Länk till mer information om Kerstin Skarp

Kerstin Skarp
Vice riksåklagare
kerstin.skarp@aklagare.se
Telefon: 08-453 66 06, 070-674 77 52

Länk till presentation av Inger Söderholm

Inger Söderholm
Lagman, Attunda tingsrätt
Telefon: 08-561 695 56
inger.soderholm@dom.se

Länk till presentation av Carita Wallgren_lindholm
Carita Wallgren-Lindholm
Advokat, partner
carita@wallgren-lindholm.com 
Telefon: +358 20 7871770
Eva Wendel Rosberg
Eva Wendel Rosberg
Lagman, Malmö tingsrätt
Bild saknas
Anita Wickström
Direktör och chef för Revisorsnämnden
Anita.wickstrom@revisorsnamnden.se
Telefon: 08-783 18 82
Margareta Åberg

Margareta Åberg
Riksrevisor
margareta.aberg@riksrevisionen.se
Telefon: 08-517 141 31

Annika Öster
Foto: Andreas Nilsson

Annika Öster
Generaldirektör, Brottsoffermyndigheten
annika.oster@brottsoffermyndigheten.se
Telefon: 090-70 82 00