Press

Nätverket Hilda består av ett 40-tal kvinnliga jurister i ledande positioner inom rättsväsendet, advokatkåren och den statliga förvaltningen.

Kontakta oss:

Anne Ramberg Kontakt advokatkåren
Anne Ramberg
Generalsekreterare Sveriges advokatsamfund
anne.ramberg@advokatsamfundet.se
Telefon: 08-459 03 00
   
Mari Andersson Kontakt domstolarna
Mari Andersson
Lagman, Förvaltningsrätten i Stockholm
Mari.Andersson@dom.se
Telefon: 08-561 686 13, 0709-16 24 92
   
Guntra Åhlund

Kontakt Åklagarmyndigheten
Kerstin Skarp
Vice riksåklagare
kerstin.skarp@aklagare.se
Telefon: 08-453 66 06, 070-674 77 52

   
Catharina Espmark Kontakt polisen
Administrativ chef, City polismästardistrikt
Catharina.espmark@polisen.se
Telefon: 08-401 10 30, 0708-95 20 83
   

Kontakt statlig förvaltning
Anna Skarhed
Justitiekansler
anna.skarhed@justitiekanslern.se
Telefon: 070-240 19 26

Övriga kontaktpersoner för nätverket Hilda:

Allmänna frågor
Telefon: 08-459 03 00