Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Lån och annan service

Låneregler

Biblioteket är öppet för alla som avlagt juristexamen och för juridikstudenter. Övriga besökare endast efter överenskommelse. 

Vi medger bara lån till advokater/advokatbyråer. 

Lån - lån görs elektroniskt vid biblioteksdisken. Du måste vara registrerad som låntagare. Är du inte registrerad, fråga! När biblioteket är obemannat fyll i ett lånekvitto.  
Lånetid är 2 veckor och förlängning kan göras om ingen annan står på kö för boken. Hör alltid av dig till biblioteket om du önskar förlänga ditt lån!
Återlämning - lägg böckerna på disken.

Förkommen litteratur ersätts av låntagaren.

Studenter och övriga besökare är välkomna att läsa på plats. Här finns flera studieplatser och en publik dator där du kan söka i bibliotekskatalogen och i några av våra rättsdatabaser. 
Har du med egen dator finns tillgång till trådlöst nät.

Advokater som är verksamma på annan ort än Stockholm kan få böckerna skickade per post, dessa skickas på mottagarens bekostnad.

Det mesta går att låna men restriktioner gäller bl.a. för lån av:

  • Riksdagstryck
  • Referenslitteratur
  • Norstedts laghandböcker
  • Tidskrifter och årsböcker
  • Äldre/ömtålig litteratur

Kopering och fax

Biblioteket skickar fax (begränsat till max 10 sidor) till advokater/advokatbyråer.

Kopieringsmöjlighet finns på biblioteket. Kostnad 2 kr/sida, för kopiering överstigande fem sidor. De fem första sidorna är gratis. Endast kontant betalning.
För advokater/advokatbyråer är kopieringen kostnadsfri.

Enligt 1 kap. 12 § lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk ”får för privat bruk framställas ett eller några få exemplar av offentliggjorda verk. Såvitt gäller litterära verk i skriftlig form får exemplarframställningen dock avse endast begränsade delar av verk eller sådana verk av begränsat omfång. Exemplaren får inte användas för andra ändamål än privat bruk”.