Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Lån och annan service

Låneregler

Biblioteket är öppet för alla som avlagt juristexamen och för juridikstudenter. Övriga besökare endast efter överenskommelse. 

Vi medger bara lån till advokater/advokatbyråer. 

Låna
Lån görs elektroniskt vid biblioteksdisken. Du måste vara registrerad som låntagare. Är du inte registrerad, fråga! Du kan även skicka in en registreringsförfrågan via bibliotekets katalog. När biblioteket är obemannat fyll i ett lånekvitto. Lånetid är 2 veckor. Du behöver inte hämta själv - ombud eller budfirma går bra.
Advokater som är verksamma på annan ort än Stockholm kan få böckerna skickade per post, dessa skickas på mottagarens bekostnad.

Det mesta går att låna men restriktioner gäller bl.a. för lån av:

Riksdagstryck
Referenslitteratur
Norstedts laghandböcker
Tidskrifter och årsböcker
Äldre/ömtålig litteratur

Låna om
Förlängning av lån kan göras om ingen annan står på kö. Är du inloggad på "Mina sidor" i katalogen kan du låna om själv. Hör annars av dig till biblioteket om du önskar förlänga ditt lån. 

Återlämning
Böcker lämnas tillbaka under kansliets öppettider (helgfria vardagar 08.30-17.00). Inga böcker läggs i husets postlåda. Om du skickar böcker med post bör du använda ett ordentligt skyddande emballage. exempelvis ett vadderat kuvert och se till att det är väl förslutet. Observera att du är ansvarig för boken ända tills den tagits emot på biblioteket.

Försenade lån
Är lånet försenat får du påminnelser. Inga avgifter utgår vid förseningar, vi är dock tacksamma om du håller lånetiden.

Förkommen litteratur ersätts av låntagaren.

Läsplatser och besöksdator
Besökare är välkomna att läsa på plats. Här finns några studieplatser och en publik dator där du kan söka i bibliotekskatalogen och i några av våra svenska och nordiska rättsdatabaser. 
WiFi är tillgängligt på biblioteket. Inloggningsuppgifter finns på informationsskylten som står på biblioteksdisken. 

Kopiering 

Upphovsrättslagen (1960:729) reglerar din rätt att kopiera andras verk.

Enligt 1 kap. 12 § lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk ”får för privat bruk framställas ett eller några få exemplar av offentliggjorda verk. Såvitt gäller litterära verk i skriftlig form får exemplarframställningen dock avse endast begränsade delar av verk eller sådana verk av begränsat omfång. Exemplaren får inte användas för andra ändamål än privat bruk”.

Offentligt tryck (författningar, beslut av myndigheter osv) omfattas inte av upphovsrätt och kan alltså kopieras fritt.

Kopieringsmöjlighet finns på biblioteket. Kostnad 2 kr/sida, för kopiering överstigande fem sidor. De fem första sidorna är gratis. Endast kontant betalning.
För advokater/advokatbyråer är kopieringen kostnadsfri.

Biblioteket kan skanna/mejla enstaka artiklar, kortare avsnitt ur verk om du själv inte har möjlighet att komma hit.