Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Ordböcker, språkvård mm

IT-ordbok 

Juridisk ordlista, Sveriges domstolarJuridisk ordlista, ÅklagarmyndighetenLibris, Svenska forskningsbibliotekens databasMyndigheternas skrivregler

Ordboken.nu, En tjänst som länkar till ordböcker, uppslagsverk och liknande sidor på nätet

Ordlista för domstolsväsendet, svensk/engelsk, engelsk/svensk

Språkrådet 

Svarta listan

Swedish statutes in translation

Svenska akademiens ordböcker (SAOB, SO, SAOL)

Svenska bibliotek 
Portal med bl.a länkar till svenska bibliotek

Utrikes namnbok
Svenska myndigheter, organisationer, titlar etc. på engelska, tyska, franska, spanska, finska och ryska