Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Europeiska unionen

EU-domstolen

EU-upplysningen

EU:s webbportal, Europeiska unionens officiella webbplats

Europaparlamentet

Europeiska kommissionen

 

Lagstiftning och databaser

EUR-Lex
EU-rätten, andra officiella EU-dokument och den autentiska elektroniska versionen av EUT. Från och med den 1 juli 2013 är bara den elektroniska versionen av EUT giltig och har rättslig verkan.

Genomförandedatabasen
Kommerskollegiums databas över genomförande av EU-direktiv i Sverige

Publikationsbyrån