Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Juridiska nyhetssidor, databaser mm

Affärsvärlden juridik

Allt om juridik - nyheter (Blendow)

Dagens Juridik 

InfoTorgJuridik DIVA-portalen 
Avhandlingar och andra publikationer i fulltext från nordiska universitet och högskolor.

Europeisk e-juridikportal
Rättslig information med länkar till EU:s och EU-ländernas rättssystem.

Lagen.nu
Gratis rättslig information.

Lagrummet 
Den offentliga förvaltningens gemensamma webbplats för svensk rättsinformation. 

Regeringskansliets rättsdatabaser 
Lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéberättelsen.

Riksdagens dokumentdatabas 
Propositioner, motioner, riksdagsprotokoll, och SFS.