Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Juridiska nyhetssidor, databaser mm

Affärsvärlden juridik

Allt om juridik - nyheter (Blendow)

Dagens Juridik 

InfoTorgJuridik 

Juridik idagDIVA-portalen 
Avhandlingar och andra publikationer i fulltext från nordiska universitet och högskolor.

Europeisk e-juridikportal
Rättslig information med länkar till EU:s och EU-ländernas rättssystem.

Lagrummet 
Den offentliga förvaltningens gemensamma webbplats för svensk rättsinformation. 

Regeringskansliets rättsdatabaser 
Lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéberättelsen.

Riksdagens dokumentdatabas 
Propositioner, motioner, riksdagsprotokoll, och SFS. 

Rättsnätet 
Rättsnätet består av en kostnadsfri tjänst (Lagboken) och en avgiftsbelagd abonnemangstjänst.