Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

BRÅ ska studera hot och våld mot vittnen

Det blir allt vanligare att vittnen och målsäganden i rättsprocesser hotas och trakasseras. Men kunskapen om denna brottslighet är begränsad.

BRÅ har nu beviljats ekonomiskt stöd från Brottsofferfonden för att kartlägga omfattningen av hoten och föreslå motåtgärder.
Studien startar i december och pågår under hela nästa år.

BRÅ har tidigare publicerat två rapporter inom området:

Otillåten påverkan riktad mot myndighetspersoner studerade i vilken omfattning myndighetspersoner trakasseras eller hotas i sin tjänsteutövning.

Rapporten Hot och våld mot kriminalvårdens personal kunde konstatera att en relativt stor del av kriminalvårdens personal blivit utsatta för hot och våld av intagna.

Båda rapporterna går att ladda ned från BRÅ:s webbplats www.bra.se