Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Institutet mot mutor : Regeringen måste förtydliga lagen om mutor

Ny rapport

Den svenska mutlagstiftningen är otydlig menar Institutet mot mutor, IMM, som vill se en skärpning av reglerna. Det är budskapet i en ny rapport som kritiskt granskar nuvarande lagstiftning men även innefattar förslag till förbättringar.

Läs rapporten