Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Journal of European Criminal Law

Ny tidskrift inom området EU-straffrätt

Tidskriften som ges ut i samarbete med ECBA, European Criminal Bar Association kommer bl.a. att bevaka ny straffrättslig lagstiftning på EU nivå och frågor kring samarbete inom straffrätt och brottsbekämpning mellan medlemsländerna.

Utkommer med 4 nr/år och finns att läsa på biblioteket

Läs förlagets information om tidskriften (pdf)