Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Rättshjälp och taxor

2007 års utgåva av Rättshjälp och taxor har kommit ut.

Finns att ladda ned på Domstolsverkets webbsida. Publikationen går även att beställa i tryckt version.

Rättshjälp och taxor (pdf 241 kB)