Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Oktober

 • 04 oktober 2006
  Ny skriftserie Swedish Studies in European Law är namnet på en ny skriftserie som ges ut av The Swedish Network for European Legal Studies (Nätverket för Europarättsforskning)
 • 04 oktober 2006
  Akademisk avhandling Bosättningsanknytningar i gränsöverskridande familjerättsförhållanden, av Kristina Örtenhed, Iustus 2006
 • 04 oktober 2006
  Nytt nummer av tidskriften Advokaten Nu finns Advokaten 2006:7 att läsa på nätet
 • 13 oktober 2006
  Akademisk avhandling Direktkrav vid ansvarsförsäkring, av Jessika van der Sluijs, Jure 2006
 • 16 oktober 2006
  Budgetpropositionen 2007
 • 25 oktober 2006
  Propositioner och skrivelser 2006 På regeringens webbplats finns en förteckning över de propositioner som är avsedda att lämnas under tiden 24 oktober 2006 - 17 januari 2007