2007

19 dec 2007

Fastighetsrätt

Nya kommentarer till Jordabalken och Fastighetsbildningslagen
17 dec 2007

Rättshjälp och taxor 2008

Information om rättshjälpslagen
14 dec 2007

Nya lagar inför årsskiftet

Skriften Viktigare lagar och förordningar inför årsskiftet 2007/2008 finns utlagd på regeringens hemsida.
23 okt 2007

Mindre bemanning på biblioteket under oktober/november

Under slutet av oktober - mitten/slutet av november kommer biblioteket vara bemannat måndag-torsdag 09.30-16.30.
9 okt 2007

Ny bok om migrationsprocessen

Hjälpreda för offentliga biträden och andra yrkesverksamma på utlänningsrättens område
4 okt 2007

Advokaten nr 7

Nytt nr ute på nätet
4 okt 2007

Domstolarnas handläggning av ärenden

Ärenden föreslås flyttas över från domstolar till andra myndigheter
24 sep 2007

Planerade propositioner och skrivelser 2007

I en informationsskrift presenteras de propositioner som är avsedda att avlämnas under perioden 18 september 2007 - 15 januari 2008
19 sep 2007

Okonventionella varumärken

Ny avhandling