Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Vuxnas kontakter med barn i sexuella syften föreslås bli straffbara

Utredning presenterad av riksåklagaren

Riksåklagaren har presenterat ett förslag till ny lag som gör det straffbart för vuxna att kontakta barn om de har sexuella avsikter.
Straffansvaret ska gälla oavsett hur kontakten tagits - via internet, telefon eller på annat sätt. Påföljden kan enligt förslaget bli böter eller i allvarligare fall, fängelse upp till ett år. De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 2008.

Samtidigt presenterade Brottsförebyggande rådet sin rapport "Vuxnas sexuella kontakter med barn via Internet" som visar att många barn, företrädesvis flickor, kontaktas via internet av vuxna i sexuella syften.

Ds 2007:13, Vuxnas kontakter med barn i sexuella syften

Brå-rapport 2007:11, Vuxnas sexuella kontakter med barn via Internet