Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Nya lagar inför årsskiftet

Skriften Viktigare lagar och förordningar inför årsskiftet 2007/2008 finns utlagd på regeringens hemsida.

Skriften som innehåller en kort sammanfattning av de viktigare lagar och förordningar som träder i kraft kring årsskiftet 
kan laddas ner eller beställas från Regeringskansliets webbplats

Viktigare lagar och förordningar