Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Rättshjälp och taxor 2008

Information om rättshjälpslagen

Ny upplaga av Rättshjälp och taxor finns nu att beställa eller ladda ned på Domstolsverkets hemsida. Rättshjälp och taxor är en årligen utkommen broschyr som beskriver rättshjälpslagens bestämmelser om rättshjälp och rådgivning.

Rättshjälp och taxor