Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Besöksförbud ökar trygghet för utsatta kvinnor

Brå-rapport (2007:2) : Besöksförbud - de berörda och deras erfarenheter

Allt fler kvinnor ansöker om besöksförbud. De som beviljas upplever ökad trygghet. Det finns dock brister. Rättsväsendets arbete behöver utvecklas ytterligare liksom stödet från andra samhällsinstanser - det gäller inte minst i de fall där barn är berörda.
Det konstaterar Brottsförebyggande rådet (BRÅ) i en ny rapport som presenterades igår i samband med den Internationella Brottsofferdagen.

Läs mer : Rapporten om besöksförbud