Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Ny avhandling

Straffrätt och mäns våld mot kvinnor av Monica Burman, 2007

Under de senaste decennierna har mäns fysiska och psykiska våld mot kvinnor i nära relationer utvecklats till en politisk och rättslig fråga i Sverige. Lagstiftaren har framhållit straffrättslig lagstiftning som en viktig åtgärd för att öka kvinnors rättstrygghet och främja ökad jämställdhet. Straffrättens förmåga att producera jämställdhet kan emellertid sättas ifråga. Aspekter som är väsentliga för våldsutsatta kvinnor har svårt att vinna mark i en straffrätt som traditionellt varit inriktad på att tillvarata den våldsutövande mannens rättsliga intressen.

I denna avhandling synliggörs hur sådana svårigheter uppstår i straffrättsliga lagstiftningsprocesser, publicerade rättsfall och straffrättsvetenskaplig litteratur. Centralt för undersökningen är hur våldet, gärningsmannen och brottsoffret framställs i straffrätten. Författaren belyser och analyserar mot bakgrund av straffrättens bekönade karaktär hur ansvaret för våldet hanteras samt hur diskussionen om användning av straffrätt för att motverka mäns våld mot kvinnor i nära relationer ser ut.
Monica Burman är verksam som forskare och lärare vid Umeå universitet