Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Lagrummet.se har ny webbplats

Ny version av lagrummet.se lanserades i december.
Lagrummet är en gemensam webbplats för rättsinformation från den offentliga förvaltningen.
På webbplatsen går bl.a. att söka lagar och förordningar, kommittédirektiv, proposiitioner och skrivelser, rättspraxis från domstolar och myndigheter samt SÖ, Sveriges internationella överenskommelser.
Den nya uppfräschade versionen innehåller flera nyheter, exempelvis vanliga frågor från användarna, rättskällor samlade på ett ställe och en lista med ordförklaringar


Lagrummet.se