Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Målsägandebiträdet - ett aktivt stöd i rättsprocessen

Utredningen om målsägandebiträde presenterade igår sitt betänkande för regeringen.

För målsägande som är i behov av juridiskt hjälp, information och stöd är det viktigt att detta tillhandahålls så snart som möjligt efter det att en förundersökning inletts. I olika sammanhang har det nu visat sig att vid grova sexualbrott har målsägandebiträden inte förordnas i den utsträckning som lagstiftaren tänkt sig eller vid den tidpunkt som det var avsett.
Ett sätt att tydliggöra målsägandebiträdets uppdrag är enligt utredningens mening att målsägandebiträden förordnas när behovet av juridisk hjälp och personligt stöd är som störst. Samma sak gäller för den särskilde företrädaren för barn.

I betänkandet föreslår utredaren bland annat:

En obligatorisk rätt till målsägandebiträde i sexualbrottsmål. En behovsprövning kommer bara att bli nödvändig de fall offret utsatts för sexuellt ofredande.

Barn som misstänks ha utsatts för brott med fängelse i straffskalan ska också få ett målsägandebiträde för stöd och vägledning.

Att åklagarna ska förordna målsägandebiträden under förundersökningen. Åklagaren har bäst kännedom om utredningen och har därför de bästa förutsättningarna för att fatta beslut om förordnande av målsägandebiträde.

Läs mer på regeringens webbsida: SOU 2006:7 Målsägandebiträdet - ett aktivt stöd i rättsprocessen