Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Preskription vid allvarliga brott

Utredning föreslår ändring av de straffrättsliga preskriptionsreglerna.

Promemorian Preskription vid allvarliga brott (Ds 2007:1) överlämnades idag till regeringen.

Utredningen föreslår att Sverige anpassar sin lagstiftning till Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen och avskaffar preskription för folkmord och andra former av folkrättsbrott.Enligt Romstadgan skall vissa brott, exempelvis folkmord och krigsförbrytelser inte preskriberas och de flesta andra europeiska länder har avskaffat preskription för sådana brott.
Vidare förslås att brott som består av uppsåtligt dödande, som mord, dråp och vissa terroristbrott inte skall preskriberas.

Läs hela utredningen