Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Högsta domstolens webbplats

Idag lanserar Hösta domstolen sin nya webbplats

På webbplatsen som i första hand riktar sig till allmänheten, massmedia samt domstolar och andra som tillämpar gällande rätt, finns bl.a.: 

  • Högsta domstolens vägledande avgöranden 2003-
  • Information om aktuella förhandlingar
  • Meddelade prövningstillstånd
  • Information om Högsta domstolens verksamhet, organisation och historia samt presentation av justitieråden

 www.hogstadomstolen.se