Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Viktigare lagar och förordningar

Skriften "Viktigare lagar och förordningar inför halvårsskiftet 2007" har lagts ut på regeringens hemsida.

I skriften beskrivs de viktigaste lagarna som träder i kraft den 1 juli 2007.

Viktigare lagar och förordningar inför halvårsskiftet 2007